Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Кърланово, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 40926
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 188 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 223 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 247 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 193 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 115 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 87 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 83 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 82 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 80 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 60 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 36 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 39 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 39 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Кърланово, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 40926

Справката е генерирана на 30.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт