Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Куделин, общ. Брегово, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 40441
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 433 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 447 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 417 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 499 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 596 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 569 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 511 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 532 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 573 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 564 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 548 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 533 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 529 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 522 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 510 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 405 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 393 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 378 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 396 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 391 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 402 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 399 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 417 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 416 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 411 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 413 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 385 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 408 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 391 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 378 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 366 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 357 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 336 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 322 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 317 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 300 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 289 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Куделин, общ. Брегово, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 40441

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт