Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 40292
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1342 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1214 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1237 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1500 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 3533 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 3782 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 3682 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 3689 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 3703 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 3672 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 3679 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 3647 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 3644 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 3629 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 3577 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 3636 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 3614 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 3645 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 3619 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 3653 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 3655 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 3619 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 3566 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 3504 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 3469 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 3449 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 3322 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 3316 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3295 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 3251 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 3250 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 3243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 3228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 3215 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 3120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 3031 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2957 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 40292

Справката е генерирана на 26.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт