Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч
Код по ЕКАТТЕ - 40261
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1123 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1134 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1106 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 933 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 886 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 708 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 614 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 574 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 545 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 524 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 595 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 575 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 573 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 571 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 573 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 560 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 550 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 544 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 551 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 553 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 545 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 525 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 524 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 518 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 505 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 492 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 398 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 401 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 391 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 380 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 375 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 377 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 364 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 340 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 331 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 328 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч - Код по ЕКАТТЕ 40261

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт