Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Крушово, общ. Карнобат, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 40230
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1035 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1105 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 911 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 749 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 554 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 348 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 286 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 263 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 266 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 258 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 254 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 233 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 223 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 217 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 202 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 186 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 176 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 150 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 124 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 116 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 102 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 95 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Крушово, общ. Карнобат, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 40230

Справката е генерирана на 03.07.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт