Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 03839
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1266 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1468 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1426 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1384 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1334 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1392 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1346 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1302 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1258 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1219 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1217 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1204 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1246 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1323 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1300 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1329 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1383 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1378 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1382 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1358 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1343 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1336 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1368 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1367 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1362 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1379 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1345 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1345 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1365 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1351 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1311 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1284 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1276 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1422 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 03839

Справката е генерирана на 21.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт