Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Крачимир, общ. Белоградчик, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 39606
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 302 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 308 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 266 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 191 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 128 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 95 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 79 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 82 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 59 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 41 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 24 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Крачимир, общ. Белоградчик, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 39606

Справката е генерирана на 25.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт