Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Беляковец, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 03798
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1629 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1656 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1496 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1249 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1274 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1066 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 943 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 897 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 904 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 907 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 918 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 903 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 910 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 919 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 890 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 931 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 917 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 906 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 913 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 894 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 868 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 847 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 841 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 858 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 846 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 834 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 893 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 894 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 877 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 880 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 881 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 864 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 851 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 842 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 827 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 805 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 814 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Беляковец, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 03798

Справката е генерирана на 25.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт