Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Костилково, общ. Ивайловград, обл. Хасково
Код по ЕКАТТЕ - 38964
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 297 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 314 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 257 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 115 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 57 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 29 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 17 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 5 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 5 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Костилково, общ. Ивайловград, обл. Хасково - Код по ЕКАТТЕ 38964

Справката е генерирана на 08.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт