Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Костадините, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 38813
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 69 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 60 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 34 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 12 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 8 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 3 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 11 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 11 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 9 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Костадините, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 38813

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт