Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Копчелиите, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 38577
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 211 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 185 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 139 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 101 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 81 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 72 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 50 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 91 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 91 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 88 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 105 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 106 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 108 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 106 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 106 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 77 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Копчелиите, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 38577

Справката е генерирана на 24.09.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт