Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Конче, общ. Момчилград, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 38409
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 452 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 593 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 655 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 813 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 820 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 924 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 470 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 451 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 445 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 455 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 465 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 471 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 468 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 471 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 471 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 280 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 274 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 246 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 239 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 249 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 236 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 232 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 232 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 253 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 257 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Конче, общ. Момчилград, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 38409

Справката е генерирана на 29.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт