Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Козловец, общ. Свищов, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 37784
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 3863 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 4337 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 3969 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 3528 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 3065 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2492 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 2128 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 2082 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 2049 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1977 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1939 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1893 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1861 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1806 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1741 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1811 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1767 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1718 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1704 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1667 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1647 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1606 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1565 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1513 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1492 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1462 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1322 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1296 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1248 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1209 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1094 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1060 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1032 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Козловец, общ. Свищов, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 37784

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт