Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Кози рог, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 37722
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 636 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 592 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 505 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 317 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 218 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 177 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 140 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 110 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 79 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Кози рог, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 37722

Справката е генерирана на 16.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт