Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 37664
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2022 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2135 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2003 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1893 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1770 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1591 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1282 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1232 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1219 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1218 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1154 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1117 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1082 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1034 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1030 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1009 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 992 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 962 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 944 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 926 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 915 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 887 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 895 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 884 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 868 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 857 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 843 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 817 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 816 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 806 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 782 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 788 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 827 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 37664

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт