Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Клисура, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 37263
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 591 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 645 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 461 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 222 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 91 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 69 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 44 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 26 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 28 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Клисура, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 37263

Справката е генерирана на 19.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт