Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 36525
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 9417 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 10265 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 14516 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 18708 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 21406 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 22522 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 21917 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 21883 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 21661 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 21500 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 21402 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 21142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 20927 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 20749 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 20635 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 20587 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 20377 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 20010 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 19682 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 19483 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 19277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 19135 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 18780 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 18654 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 18480 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 18214 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 18621 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 18456 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 18212 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 18000 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 17875 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 17608 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 17472 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 17353 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 17216 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 16971 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 16808 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 36525

Справката е генерирана на 30.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт