Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Карали, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 36292
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 86 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 75 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 43 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 26 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 22 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 16 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 16 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 7 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 3 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Карали, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 36292

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт