Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 36227
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 733 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 664 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 553 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1027 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1351 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1409 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1293 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1326 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1377 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1348 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1339 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1339 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1336 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1338 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1334 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1356 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1358 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1333 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1340 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1344 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1351 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1344 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1332 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1356 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1378 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1347 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1352 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1341 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1346 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1337 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1351 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1346 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1329 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1305 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1299 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1281 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 36227

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт