Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград
Код по ЕКАТТЕ - 35715
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1251 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1206 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1084 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 958 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 827 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 668 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 595 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 595 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 602 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 623 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 629 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 606 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 584 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 562 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 552 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 554 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 556 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 580 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 572 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 571 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 567 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 575 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 591 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 593 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 587 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 578 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 494 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 492 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 489 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 494 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 492 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 516 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 507 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 490 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 466 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 458 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 477 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград - Код по ЕКАТТЕ 35715

Справката е генерирана на 12.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт