Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Калотина, общ. Драгоман, обл. София
Код по ЕКАТТЕ - 35479
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1272 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1358 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 934 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 998 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 668 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 459 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 417 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 396 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 380 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 367 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 377 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 357 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 342 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 291 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 272 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 351 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 343 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 327 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 335 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 332 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 325 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 308 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 293 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 250 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 247 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 250 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 235 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 233 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 238 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 231 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 222 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 202 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 205 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Калотина, общ. Драгоман, обл. София - Код по ЕКАТТЕ 35479

Справката е генерирана на 03.02.2023

« Назад   
2023 © Национален статистически институт