Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Казак, общ. Ивайловград, обл. Хасково
Код по ЕКАТТЕ - 35143
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 121 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 119 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 73 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 118 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 100 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 112 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 53 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 41 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 24 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 22 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Казак, общ. Ивайловград, обл. Хасково - Код по ЕКАТТЕ 35143

Справката е генерирана на 18.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт