Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Кадиево, общ. Родопи, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 35095
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 646 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 872 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 905 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1172 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1266 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1246 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1242 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1209 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1203 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1218 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1194 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1191 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1201 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1177 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1193 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1178 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1194 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1177 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1178 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1173 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1151 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1107 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1114 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1104 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1093 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1075 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1080 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1064 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1025 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1001 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 999 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1057 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Кадиево, общ. Родопи, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 35095

Справката е генерирана на 30.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт