Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград
Код по ЕКАТТЕ - 32874
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 3206 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 3579 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 6759 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 8453 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 10490 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 11221 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 10494 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 10631 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 10672 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 10595 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 10620 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 10675 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 10610 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 10531 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 10506 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 10000 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 9953 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 9829 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 9674 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 9614 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 9536 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 9458 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 9305 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 9156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 9017 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 8829 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 8973 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 8864 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 8720 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 8602 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 8497 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 8354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 8253 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 8146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 8086 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 7928 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7868 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград - Код по ЕКАТТЕ 32874

Справката е генерирана на 26.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт