Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Белевехчево, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 03335
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 88 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 78 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 90 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 16 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 4 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 3 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Белевехчево, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 03335

Справката е генерирана на 07.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт