Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Изгрев, общ. Суворово, обл. Варна
Код по ЕКАТТЕ - 32528
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 919 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 957 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 821 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 517 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 332 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 218 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 195 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 160 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 180 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 172 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 140 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 172 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 148 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 138 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 229 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 220 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 202 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 145 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 139 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 274 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 272 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 241 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 306 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Изгрев, общ. Суворово, обл. Варна - Код по ЕКАТТЕ 32528

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт