Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 03304
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1029 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1053 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 965 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1316 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1578 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1636 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1564 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1516 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1498 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1512 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1550 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1550 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1556 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1578 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1637 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1741 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1735 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1751 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1771 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1776 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1804 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1817 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1816 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1814 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1814 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1784 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1967 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1960 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1934 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1927 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1927 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1915 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1901 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1900 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1921 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1940 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2321 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 03304

Справката е генерирана на 25.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт