Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Извор, общ. Родопи, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 32408
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1412 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1227 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 757 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 316 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 187 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 90 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 105 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 100 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 105 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 101 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 90 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 88 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Извор, общ. Родопи, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 32408

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт