Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Иглика, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 32233
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 104 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 89 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 71 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 36 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 19 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 12 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 8 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 10 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 6 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Иглика, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 32233

Справката е генерирана на 16.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт