Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ивановци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 32127
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 124 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 107 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 103 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 61 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 24 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 12 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 7 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 5 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Ивановци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 32127

Справката е генерирана на 18.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт