Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Иван Вазово, общ. Калояново, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 32038
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1407 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1408 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1249 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1051 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 928 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 723 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 629 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 586 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 561 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 573 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 586 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 561 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 544 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 500 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 459 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 425 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 415 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 392 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 372 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 373 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 365 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 342 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 360 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 338 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 329 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 325 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 310 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 309 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 296 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 289 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 286 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 284 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 284 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 263 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 300 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Иван Вазово, общ. Калояново, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 32038

Справката е генерирана на 08.12.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт