Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Златоклас, общ. Дулово, обл. Силистра
Код по ЕКАТТЕ - 31125
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 555 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 740 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 789 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 810 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 771 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 763 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 770 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 793 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 800 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 778 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 758 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 753 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 747 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 751 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 744 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 664 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 664 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 639 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 627 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 626 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 625 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 620 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 607 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 611 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 627 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 627 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 635 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 633 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 631 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 623 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 629 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 629 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 626 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 627 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 617 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 631 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 635 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Златоклас, общ. Дулово, обл. Силистра - Код по ЕКАТТЕ 31125

Справката е генерирана на 12.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт