Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Звезда, общ. Руен, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 30435
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 300 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 335 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 330 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 365 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 97 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 0 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 0 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 0 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 0 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Звезда, общ. Руен, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 30435

Справката е генерирана на 06.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт