Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 29492
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1437 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1485 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1275 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 962 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 464 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 371 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 298 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 281 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 271 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 259 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 274 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 268 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 248 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 227 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 271 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 248 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 246 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 238 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 226 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 215 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 202 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 149 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 141 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 136 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 136 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 133 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 29492

Справката е генерирана на 28.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт