Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Баячево, общ. Търговище, обл. Търговище
Код по ЕКАТТЕ - 03037
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1159 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1204 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1131 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1076 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1113 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1003 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 912 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 902 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 897 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 897 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 886 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 875 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 865 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 896 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 889 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 857 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 854 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 867 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 870 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 864 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 862 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 853 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 859 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 864 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 860 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 845 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 759 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 765 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 768 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 757 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 744 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 745 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 742 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 744 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 756 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 774 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 756 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Баячево, общ. Търговище, обл. Търговище - Код по ЕКАТТЕ 03037

Справката е генерирана на 21.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт