Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 27499
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2765 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2905 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2820 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 3166 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 3085 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2953 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 2732 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 2651 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 2636 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 2624 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 2636 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 2621 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 2620 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 2572 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 2500 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 2679 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 2657 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 2660 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 2695 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 2693 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 2710 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 2712 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 2655 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 2612 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 2572 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 2553 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2477 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2462 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2431 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2403 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2358 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2319 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 2256 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 2231 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2194 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2191 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 27499

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт