Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Емен, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 27423
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 884 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 865 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 652 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 384 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 282 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 179 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 156 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 154 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 160 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 150 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 162 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 148 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 148 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 145 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 103 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 99 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 102 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 99 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 95 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 71 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Емен, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 27423

Справката е генерирана на 20.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт