Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ельово, общ. Смолян, обл. Смолян
Код по ЕКАТТЕ - 27415
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 50 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 58 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 60 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 63 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 48 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 42 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 25 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 24 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 12 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Ельово, общ. Смолян, обл. Смолян - Код по ЕКАТТЕ 27415

Справката е генерирана на 26.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт