Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Евренозово, общ. Малко Търново, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 27022
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 569 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 515 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 366 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 224 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 40 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 63 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 88 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 90 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 58 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 46 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Евренозово, общ. Малко Търново, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 27022

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт