Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 24788
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 786 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 832 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 677 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 728 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 230 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 295 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 127 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 124 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 124 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 121 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 100 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 95 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 91 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 82 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 90 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 91 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 90 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 90 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 100 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 104 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 24788

Справката е генерирана на 08.05.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт