Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 24699
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 710 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 805 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 851 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 863 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 757 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 724 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 792 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 813 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 839 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 846 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 832 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 839 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 847 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 850 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 841 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 802 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 798 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 824 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 821 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 820 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 822 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 835 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 817 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 807 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 807 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 803 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 825 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 819 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 808 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 786 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 767 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 781 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 761 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 753 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 738 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 716 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 706 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 24699

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт