Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Дъбова, общ. Рудозем, обл. Смолян
Код по ЕКАТТЕ - 24284
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 112 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 103 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 122 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 116 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 43 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 22 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 21 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 11 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 4 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Дъбова, общ. Рудозем, обл. Смолян - Код по ЕКАТТЕ 24284

Справката е генерирана на 05.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт