Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра
Код по ЕКАТТЕ - 24030
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1532 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1992 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 5860 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 8048 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 9894 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 10888 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 7618 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 7632 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 7782 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 7789 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 7576 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 7537 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 7303 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 7271 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 7287 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 6997 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 7001 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 6942 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 6907 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 6855 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 6800 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 6766 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 6717 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 6652 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 6621 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 6568 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 6537 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 6528 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 6509 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 6447 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 6472 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 6412 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 6392 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 6378 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 6434 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 6430 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 6371 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра - Код по ЕКАТТЕ 24030

Справката е генерирана на 19.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт