Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Дрянковец, общ. Айтос, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 23889
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1006 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 886 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 441 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 337 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 253 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 252 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 220 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 208 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 240 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 222 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 219 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 224 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 153 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 153 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 144 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 158 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 155 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 166 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 173 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 181 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 181 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Дрянковец, общ. Айтос, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 23889

Справката е генерирана на 16.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт