Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Дренково, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 23652
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 997 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1012 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 844 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 578 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 321 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 195 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 165 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 150 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 148 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 155 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 150 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 144 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 123 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 110 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 114 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 107 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 91 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 91 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 80 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 80 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Дренково, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 23652

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт