Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Драма, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Код по ЕКАТТЕ - 23557
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 752 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 843 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 811 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 651 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 383 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 212 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 218 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 261 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 281 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 274 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 251 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 177 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 173 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 138 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 78 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Драма, общ. Тунджа, обл. Ямбол - Код по ЕКАТТЕ 23557

Справката е генерирана на 19.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт