Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Драгомани, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 23412
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 62 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 57 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 41 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 22 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 11 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 3 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 4 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 8 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 4 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Драгомани, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 23412

Справката е генерирана на 06.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт