Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Донино, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 22959
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 170 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 158 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 115 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 99 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 167 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 155 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 117 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 107 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 117 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 136 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 159 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 157 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 161 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 176 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 180 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 173 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 166 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 161 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 139 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 135 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 138 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 144 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Донино, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 22959

Справката е генерирана на 24.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт