Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Долно Осеново, общ. Симитли, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 22753
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1228 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1328 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 937 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1055 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 992 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1240 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1360 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1306 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1305 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1364 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1376 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1383 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1387 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1496 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1481 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1445 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1441 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1435 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1448 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1444 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1451 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1465 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1470 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1468 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1364 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1369 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1379 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1381 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1358 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1355 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1339 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1332 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1320 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1317 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Долно Осеново, общ. Симитли, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 22753

Справката е генерирана на 05.08.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт