Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Долно изворово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 22633
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 440 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 274 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 245 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 191 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 648 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 702 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 568 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 550 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 579 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 583 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 621 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 633 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 647 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 661 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 644 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 574 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 563 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 554 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 595 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 573 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 569 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 568 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 566 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 576 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 570 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 562 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 541 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 537 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 549 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 540 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 536 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 531 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 527 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 530 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 510 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 503 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 506 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Долно изворово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 22633

Справката е генерирана на 19.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт